මුදු ප්‍රමාණ

අපගේ බොහෝ මුදු එක්සත් ජනපද ප්‍රමාණයේ 5 සිට 13 දක්වා සම්පූර්ණ හා අර්ධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. 13 ½ සහ ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණ අමතර ගාස්තුවකි. ඔබ හතරෙන් ප්‍රමාණයේ මුද්දකට කැමති නම්, කරුණාකර එය පිටවීමේදී සටහන් කරන්න.

එය පැමිණි විට ගැලපෙන මුද්දක් ලැබීම වඩාත් ප්‍රසන්න ය. ඇණවුම් කිරීමට පෙර ඇඟිල්ලේ ප්‍රමාණය තිබිය යුතු බව අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු. බොහෝ ස්වර්ණාභරණ අලෙවිකරුවන් නොමිලේ මුදු ප්‍රමාණ කිරීම සිදු කරනු ඇත. මුද්ද ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රම විශ්වාසදායක නොවේ.

කාන්තා හා පිරිමි මුදු ප්‍රමාණය සමාන වේ. අපේ මුදු බොහොමයක් පිරිමින් හෝ කාන්තාවන් විසින් පැළඳිය යුතුය. පුළුල් පටි සහිත මුදු පටු පටියක් සහිත මුද්දකට වඩා තදින් ගැලපෙන බව මතක තබා ගන්න. ඔබට වඩාත් සුදුසු ප්‍රමාණයට ඔබේ ඇඟිල්ල ප්‍රමාණවත් වන විට ඔබේ දේශීය ස්වර්ණාභරණකරුට පළල මැනීම ලබා දිය හැකිය.

ඔබ වැරදි මුද්දක් ඇණවුම් කළහොත්, අපි රිදී මුදු ඇමරිකානු ඩොලර් 20.00 කට ද රන් මුදු ඇමරිකානු ඩොලර් 50.00 කට ද වෙනස් කරමු.  ගාස්තුවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ලිපිනයක් සඳහා ආපසු නැව් ගාස්තු ඇතුළත් වේ (අතිරේක නැව් ගාස්තු ඇමරිකා එක්සත් ජනපද නොවන ලිපිනයන් සඳහා අදාළ වේ). ඔබේ මුදුව ආපසු යැවීමට පෙර කරුණාකර badalijewelry@badalijewelry.com හි අප හා සම්බන්ධ වන්න. අප වෙත ලබා දීමේදී නැතිවූ හෝ සොරකම් කරන ලද භාණ්ඩ සඳහා අප වගකිව යුතු නැති බැවින් රක්ෂණය සමඟ පැකේජය නැව්ගත කිරීමට අපි තරයේ යෝජනා කරමු.

ඇමරිකාවෙන් පිටත වළලු ප්‍රමාණ:

මුදු ප්‍රමාණ මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමය රටින් රටට වෙනස් වේ. ජපානය, ප්‍රංශය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය සහ ස්විට්සර්ලන්තය යන රටවල භාවිතා වන පද්ධති සඳහා අපට එක්සත් ජනපද ප්‍රමාණවලට පරිවර්තන තිබේ. කැනේඩියානු ප්‍රමාණ එක්සත් ජනපද ප්‍රමාණයට සමාන වේ.

වඩාත් නිවැරදිව ප්‍රමාණයේ වළල්ල සඳහා, ඇණවුම් කිරීමට පෙර ඔබේ ඇඟිල්ලේ ප්‍රමාණය මැනීමට දේශීය ස්වර්ණාභරණ වෙළෙන්දෙකු වෙත යාම වඩාත් සුදුසුය.

 

එක්සත් ජනපද සහ කැනේඩියානු ප්‍රමාණ   එක්සත් රාජධානියේ සමාන    ප්‍රංශ සමාන ජර්මානු සමාන ජපන් සමාන ස්විස් සමාන විෂ්කම්භය එම්.එම් මෙට්‍රික් එම්.එම්
4 H1 / 2 - 15 7 - 14.86 46.5
41 / 4 I 473 / 4 - - 73 / 4 15.04 47.1
41 / 2 I1 / 2 - 151 / 4 8 - 15.27 47.8
43 / 4 J 49 151 / 2 - 9 15.53 48.4
5 J1 / 2 - 153 / 4 9 - 15.70 49.0
51 / 4 K 50 - - 10 15.90 49.6
53 / 8 K1 / 2 - - 10 - 16.00 50.0
51 / 2 L 513 / 4 16 - 113 / 4 16.10 50.3
53 / 4 L1 / 2 - - 11 - 16.30 50.9
6 M 523 / 4 161 / 2 12 123 / 4 16.51 51.5
61 / 4 M1 / 2 - - - - 16.71 52.2
61 / 2 N 54 17 13 14 16.92 52.8
63 / 4 N1 / 2 - - - - 17.13 53.4
7 O 551 / 4 173 / 4 14 151 / 4 17.35 54.0
71 / 4 O1 / 2 - - - - 17.45 54.7
71 / 2 P 561 / 2 173 / 4 15 161 / 2 17.75 55.3
73 / 4 P1 / 2 - - - - 17.97 55.9
8 Q 573 / 4 18 16 173 / 4 18.19 56.6
81 / 4 Q1 / 2 - - - - 18.35 57.2
81 / 2 R 59 181 / 2 17 - 18.53 57.8
83 / 4 R1 / 2 - - 19 18.61 58.4
9 - - 19 18 - 18.89 59.1
91 / 4 S 601 / 4 - - 201 / 4 19.22 59.7
91 / 2 S1 / 2 - 191 / 2 19 - 19.41 60.3
93 / 4 T 611 / 2 - - 211 / 2 19.51 60.6
10 T1 / 2 - 20 20 - 19.84 61.6
101 / 4 U 623 / 4 - 21 223 / 4 20.02 62.2
101 / 2 U1 / 2 - 201 / 4 22 - 20.20 62.8
103 / 4 V 633 / 4 - - 233 / 4 20.40 63.3
11 V1 / 2 - 203 / 4 23 - 20.68 64.1
111 / 4 W 65 - - 25 20.85 64.7
111 / 2 W1 / 2 - 21 24 - 21.08 65.3
113 / 4 X 661 / 4 - - 261 / 4 21.24 66.0
117 / 8 X1 / 2 - - - - 21.30 66.3
12 Y 671 / 2 211 / 4 25 271 / 2 21.49 66.6
121 / 4 Y1 / 2 - - - - 21.69 67.2
121 / 2 Z 683 / 4 213 / 4 26 283 / 4 21.89 67.9
123 / 4 Z1 / 2 - - - - 22.10 68.5
13 - - 22 27 - 22.33 69.1